Informacja dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo
Punktu Profilaktyki Intymnej posiada podstawowe warunki dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowany jest na I piętrze budynku przy ul. Św. Marcin 58/64. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą napotkać pewne utrudnienia od strony ul. Św. Marcina, gdyż jest ona aktualnie remontowana i pewne odcinki chodnika oraz jezdni są niedostępne. Budynek posiada drugie wejście od strony parkingu przy ul. Kantaka (znajduje się z tyłu budynku). Wewnątrz jest winda i korytarze oraz przejścia umożliwiające wygodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul lub chodzika.
Punkt wyposażony jest w standardowy fotel ginekologiczny oraz kozetkę i w pełni wyposażoną łazienkę. Personel jest otwarty na potrzeby pacjentów z niepełnosprawnością i w zależności od uwarunkowań, badanie może być przeprowadzone na fotelu (przy wsparciu asystenta lub opiekuna osoby niepełnosprawnej lub na kozetce.
Osoby o znacznie ograniczonej ruchomości wymagające przystosowanego fotela do przeprowadzenia badania mogą skorzystać z poradni ginekologicznej POSUM, w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36, Poznań
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie,
za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.
tel.: 61 647 77 72
e-mail: ginekologia@posum.pl
POSUM posiada gabinet ginekologiczny wyposażony w napęd automatyczny, który obniża się, ułatwiając ulokowanie się na nim pacjentce jeżdżącej na wózku inwalidzkim.
Pragnąc zapewnić naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w trakcie badania, prosimy o sygnalizowanie specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością przy rejestracji, a zwłaszcza osób z dysfunkcjami mowy, wzroku, nie słyszących, niedosłyszących lub też mających ograniczone możliwości intelektualne. Umożliwi to personelowi odpowiednio przygotować się do przyjęcia oraz zapewnić niezbędne wsparcie.